Importent Contact Numbers

Home | Administration | Importent Phone Numbers

S/No. Office/Officer Name Phone No.
1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) 07641-231236
2 तहसील कार्यालय 07641-231241
3 जनपद पंचायत निवास 07641-231313
4 पुलिस थाना निवास 07641-231257
5 अनुविभागीय अधिकारी पुलिस 07641-231478
6 विद्युत मंडल निवास
7 परियोजना प्रशासक निवास 07641-231243
8 मजिस्ट्रेट साहब निवास 07641-231330
9 पावर हाउस निवास 07641-231228
10 अस्पताल निवास 07641-231345
11 जिला सहकारी बैंक निवास 07641-231227
12 भारतीय स्टेट बैंक निवास 07641-231234
13 सतपुडा ग्रामीण बैंक निवास 07641-231314
14 पोस्ट आफिस निवास 07641-231223
15 वन विभाग निवास 07641-231555
16 परियोजना अधिकारी बाल विकास 07641-231400
17 कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल 07641-231034
18 शा0 उत्कृष्ट महा0 विद्यालय निवास 07641-231554
19 बी0आर0सी0 निवास 07641-231547
20 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी 07641-231556
21 स्नातक महाविद्यालय निवास 07641-231247
22 लोक निर्माण विभाग (SDO Maravi Sir) 9424387108
23 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (SDO Shrivastav Sir) 9425155705
24 ग्रामीण यांत्रिकी विभाग (SDO Thakur Sir) 9425863143
25 शुक्ला जी 9424050199

Total Contact No. : 25